Day: August 25, 2012

Sabtu Terakhir Bagi Ka Keven

Hari ini anak Penggalang mengadakan latihan sabtu walaupun sekolah masih libur. Rupanya mereka sengaja menyempatkan hadir untuk mengikuti latihan sabtu terakhir mereka dengan ka Keven. Tidak terasa sudah 10 tahun ka Keven membina.. Dimulai pada tahun 2003 sebagai pembantu pembina setelah naik dari penggalang, dan pada tahun 2005 menjadi pembina utama. Ditinggal partnernya ka Saretta …